กรณีตัวอย่างการลงโทษเด็กนักเรียนที่ก่อให้เกิดการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

🕵🏼‍♂️ ศึกษากรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ https://www.ksp.or.th/ksp2018/category/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ตัวอย่างคำวินิจฉัย/

📚 ศึกษาข้อมูลกฎหมายได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/11/1811/

📝 แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/