กศจ.สมุทรสาคร อนุมัติย้ายผู้บริหาร สพม.สคสส. 2 ราย

กศจ.สมุทรสาคร อนุมัติย้ายผู้บริหาร สพม.สคสส. 2 ราย

นายอาคม ศาณศิลปิน ศธจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า กศจ.สมุทรสาคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้อนุมัติย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำนวน ๒ ราย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งคุณภาพผู้เรียนและครูในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1) นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

2) นายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ศธจ.สมุทรสาคร ได้มีคำสั่ง ที่ 28/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 ย้ายข้าราชการ ทั้ง 2 ราย ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.สมุทรสาคร