การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ติดตามการบริหารจัดการ กำกับการให้เงินอุดหนุน และนิเทศ ติดตาม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 กรกฎาคม 2565 นายอาคม  ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และร่วมชมกิจกรรม SPORTS DAY ในวันปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ และในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ กำกับการให้เงินอุดหนุน และนิเทศ ติดตาม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565