การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

5 พ.ค. 2565 นางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.สมุทรสาคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารและครูสถานศึกษานำร่อง รร.วัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์) รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) รร.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สังกัด สพป.สมุทรสาคร รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา สังกัด สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รร.บ้านปล่องเหลี่ยม สังกัด อบจ.สมุทรสาคร รร.เทศบาลอ้อมน้อย สังกัด ทน.อ้อมน้อย รร.อนุสรณ์ศุภมาศ รร.ทานตะวันไตรภาษา รร.สามชัยวิเทศศึกษา สังกัด สช. และนายอุดม สมพร้อม ผอ.รร.กระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร