การประชุมเรื่อง ระบบติดตามงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่ 20/5/65 กลุ่มนโยบายและแผนจัดการประชุมเรื่อง ระบบติดตามงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และได้ให้บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุรสาครได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ