การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

22 ก.ย. 2565 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มี นายพรเทพ ทองดี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายพุทธพร  ปราโมทย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนโรงเรียนเอกชน นำโดย นางสาววรัทยา  มีสิทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกุศลิน  แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชานเลรีสอร์ท ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

: เอกสารประกอบการประชุม https://sknpeo.moe.go.th/เนื้อหาหนังสือ-ทะเลและม/