ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพย์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์

[pdf-embedder toolbarfixed='on' toolbar='top' url='https://sknpeo.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/08/Scan2565-08-08_140628.pdf']