ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลผู้บริหาร ศธจ.สมุทรสาคร

ชื่อ นามสกุลนายอาคม ศาณศิลปิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียด

ที่อยู่ เลขที่ 2/3 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-4291845

อีเมล์ arkhoms@sueksa.go.th

ชื่อ นามสกุลนางเชาวนีย์ สายสุดใจ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

ที่อยู่ เลขที่ 2/3 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-4291845

อีเมล์ chaowanees@gmail.com

Top