จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องจำขึ้นใจ

📚 ศึกษาข้อมูลกฎหมายได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/11/1811/

📝 แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/