นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร