ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

[pdf-embedder toolbarfixed='on' toolbar='top' url='https://sknpeo.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/06/ศึกษานิเทศก์.pdf']