ประชาสัมพันธ์ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางเชาวนีย์  สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายสุพจน์  เสือขำ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบรรยายแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน 45 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร