ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร      ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอบรมระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง