ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ด้วยการบันทึกคลิปวิดีโอ ในสถานการณ์ Covid – 19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ด้วยการบันทึกคลิปวิดีโอ ในสถานการณ์ Covid – 19 มาเพื่อแจ้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง