รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565