รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง รอบ 9 เดือน ไตรมาส 3