สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครรับการตรวจคำรับรองจากคณะตรวจคำรับรองสำนักงานศึกษาธิการภาค4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครรับการตรวจคำรับรองจากคณะตรวจคำรับรองสำนักงานศึกษาธิการภาค4