สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครและบริษัทมารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษา (MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครและบริษัทมารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษา (MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู) จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเรียนดี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
คุณอริสา ลือสุขประเสริฐคุณชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้บริหาร ของมารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย