โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

วันนี้ (9 ธ.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยกรบรรยายในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม zoom พร้อมด้วยนางสาวพัชรมาศ นุ่มดี นักวิชการศึกษาชำนาญการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด หัวหน้าสถานศึกษา ครูแนะแนว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กำหนดการและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ