ขนาดตัวอักษร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ไหน

ช่องทางสอบถามและแสดงความเห็นหมวดหมู่: ช่องทางการสอบถาม (Q&A)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ไหน

ขอสอบถามว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ไหน เนื่องจากต้องการติดต่อการยื่นเอกสารเพิ่มเติม

1 Answers
Avatarผู้ดูแลระบบ ศธจ.สมุทรสาคร ทีมงาน answered 8 เดือน ago

อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยจะใช้อาคารด้านหลัง เป็นอาคารที่ตั้งสำนักงาน โดยทางเข้าสำนักงานจะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนวัดคลองครุ ครับ

Top